Сметката, на която може да превеждате капаро:
ХРИСИЯНА ЩЕРИОНОВА ТРАНИЦОВА-ЖЕЧЕВА
Прокредит Банк клон Бургас
 IBAN- BG25PRCB92301006763526

за преводи от чужбина:

Hrisiyana Shterionova Tranitsova-Zhecheva 
 BIC-PRCBBGSF
 IBAN- BG25PRCB92301006763526

Работим с Monney Gram , Western Union, Контакт
име- Hrisiyana
бащино име- Shterionova
фамилия- Tranitsova-Zhecheva 
8200 Pomorie


Уебсайт в Alle.bg